MUDr. Peter Oríšek

Detská neurologická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Telefonicky sa treba objednávať v dopoludňajších hodinách.

Požiadavky na predpis liekov a hygienických pomôcok(plienky) treba telefonovať na našu ambulanciu do 10.12.2022, činnosť ambulancie končí.

7.12.2022 od 7.00 hod do 10.00 hod
8.12.2022 deti objednané na EEG
9.12.2022 od 7.00 hod do 10.00 hod.

12.12.2022 Dovolenka

13.12.2022 od 7.00 hod do 9.00 hod

Ambulancia končí.

Ordinačné hodiny