MUDr. Peter Oríšek

Detská neurologická ambulancia

Dovolenka

16.7.-27.7.2018.
V čase od 16. do 20.7.2018 v akútnych prípadoch zastupuje MUDr.Magda Perichtová

Objednať sa dá len osobne alebo telefonicky na č.6491067,cez internet neobjednávame !