MUDr. Peter Oríšek

Detská neurologická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Telefonicky sa treba objednávať v dopoludňajších hodinách.

Požiadavky na predpis liekov a hygienických pomôcok(plienky) treba telefonovať na našu ambulanciu do 10.12.2022, činnosť ambulancie končí.

2.12.2022 od 7.00 hod do 11.00 hod

5.12.2022 deti objednané na EEG
6.12.2022 od 7.00 hod do 12.00 hod
7.12.2022 od 7.00 hod do 10.00 hod
8.12.2022 deti objednané na EEG
9.12.2022 od 7.00 hod do 10.00 hod.

Ordinačné hodiny